amateurorkesten.nl

Musica Montana

Musica Montana werd in 1976 opgericht. De eerste repetitieruimte was op de Amersfoortse Berg, vandaar de naam: Muziek op de Berg ofwel Musica Montana.
Musica Montana is een strijkersensemble maar als het programma het vereist, breiden we de bezetting uit met andere instrumenten (blaasinstrumenten, piano) waardoor een breder repertoire mogelijk is. Dirigent is Jan Schoonenberg, docent altviool aan Scholen in de Kunst in Amersfoort. In het 40-jarig bestaan van het orkest speelden en spelen we kamermuziek varierend van Barok, werken van de Weense klassieken, repertoire uit de Romantiek tot en met muziek uit de 20ste eeuw.
Per kalenderjaar studeren we twee concertprogramma's in: van januari tot eind april en van september tot eind november. Elk programma bevat een soloconcert waarvoor we bij vookeur samenwerken met jonge solisten uit de regio Amersfoort om hen een podium te kunnen bieden. Tevens werken we samen met regionale koren en verzorgen we incidenteel optredens in kleinere ensembles. De repetities zijn op woensdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat in Amersfoort.
Er is geregeld plaats voor gevorderde amateurmusici. Als u geïnteresseerd bent, meldt u zich dan aan via e-mail (info@musicamontana.nl) of neem contact op met de voorzitter (Vera van Randwijck tel. 06-50676284). Meer informatie vindt u op onze website www.musicamontana.nl en op Facebook www.facebook.com/musicamontana.