amateurorkesten.nl

Vechtstreek Symfonie Orkest

Dirigent: Reinier Bavinck
Repetitie-avond: Donderdag
Aantal muzikanten: 33
Concertprogramma: zie www.vuso-amateurorkest.nl
Contact:
Wil je een keer meespelen, heb je vragen of wil je meer informatie over het VUSO?
Kijk op onze website (www.vuso-amateurorkest.nl) of stuur een email naar vusoorkest@gmail.com.
Het Verenigd Utrechts Symfonie Orkest (VUSO) kwam in 1960 tot stand door samenvoeging van de Bilthovense Orkestvereniging en de Utrechtse Orkestvereniging. Sinds 1993 staat het VUSO onder leiding van Reinier Bavinck, die het aandurft om – in samenwerking met de muziekcommissie – van het bekende repertoire af te wijken. Het orkest speelt van klassiek tot modern.
Naast minimaal één openbaar concert per jaar streeft het VUSO ook naar optredens in zorgcentra en op andere locaties in of rond de stad Utrecht. Buiten de wekelijkse repetities om spelen leden in groepjes kamermuziek, die zij eenmaal per jaar voor elkaar uitvoeren. Eens in de twee jaar gaat het VUSO op studieweekend.
Een levendig orkest kan altijd nieuwe strijkers plaatsen. Ook het VUSO, dat ruim dertig leden telt. Speel je viool of cello? Vraag het bestuur dan gerust of je een paar keer mag meespelen.
De repetities zijn op donderdagavond in Zorgcentrum Tolsteeg aan de Saffierlaan te Utrecht.
Vacature: Er is nog plaats voor een trompettist.