amateurorkesten.nl

Orkest Vereniging Amersfoort

Dirigent: Hendrik Jan Brethouwer
Repetitie-avond: Maandagavond 19.45 – 22.15 uur
Aantal muzikanten: 50+: zo’n 40 strijkers, 13 blazers, 1 slagwerker
Contactadres: Yvonne Jansen – Voorzitter
E-mail: secretaris@orkestvereniging amersfoort.nl
Klik voor meer informatie op de hyperlink hieronder.
www.orkestverenigingamersfoort.nl