amateurorkesten.nl

KamerOrkest Driebergen (KOD)

Het KamerOrkest Driebergen, kortweg KOD, is een compact amateurorkest dat uit zo’n 35 enthousiaste musici bestaat. We repeteren in Driebergen, concerteren in en om de gemeente Utrechtse Heuvelrug, en trekken leden aan tot soms ver buiten de regio. We voeren gewoonlijk twee concert-projecten per jaar uit en laten ons soms verleiden tot gelegenheidsconcerten. De vaste voor- en najaarsconcerten vinden gewoonlijk in mei en november plaats.

Concertnieuws
Na ons voorjaarsconcert met het nooit vervelende ijzeren repertoire van Beethoven gaan we dit najaar weer het avontuur aan, met een Scandinavisch programma 'Noordse Sagen'. We spelen de vierde symfonie van Niels Gade (1817-1890) en zijn prijswinnende ouverture 'Efterklange af Ossian' (Echo's van Ossian); daarnaast van Johan Svendsen (1840-1911) de eerste Noorse Rhapsodie. Het concert is zondagmiddag 17 november om 15:30 uur in de Grote Kerk in Driebergen.

Toegang: € 15,- (tot 18 jr.: € 7,50)
Kaarten kunt u vooraf reserveren via kaartverkoop@kamerorkestdriebergen.nl. Vermeld duidelijk uw naam, het aantal kaartjes en de soort kaartjes (volwassenen en/of kinderen) die u wilt.
Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij Boekhandel Baas, Traaij 4c, 3971 GN Driebergen en aan de zaal.

Contact
Meer informatie is te vinden op:
http://www.kamerorkestdriebergen.nl/concerten
Contactadres:
secretaris@kamerorkestdriebergen.nl>