amateurorkesten.nl

Penningmeester FASO gezocht

FASO is op zoek naar een vrijwilliger die als penningmeester deel wil gaan uitmaken van het bestuur. Naast het bepalen van de algehele beleidslijn van de FASO is de penningmeester specifiek verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, uitsturen van (contributie)facturen, betalen van binnengekomen facturen en het correct en nauwgezet administreren van de geldstroom.
De administratie is zodanig beperkt dat er geen specifiek boekhoudpakket nodig is.
Kennis van EXCEL of een vergelijkbaar spreadsheet-programma is wel een pré.
Lidmaatschap van één van de bij FASO aangesloten orkesten is niet noodzakelijk.
Wél is een affiniteit met symfonische muziek een voorwaarde, met name om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het algemene beleid.
Los van de reguliere bestuursvergaderingen (circa 6x per jaar) is het gemiddelde tijdsbeslag circa 0,5 dag per week. Alleen bij het aanmaken van de contributiefacturen (circa 200), het registreren van de binnengekomen betalingen daarvan en de voorbereiding van de jaarlijkse ALV is extra tijd nodig (circa 4 dagen op jaarbasis).
Behalve voor het fysieke uitleenproces werkt FASO uitsluitend met vrijwilligers.
Alle gemaakte onkosten worden naar redelijkheid vergoed.
De huidige penningmeester Frank Peelen heeft aangegeven in 2021 af te willen treden.
Een ruime inwerkperiode gedurende dat jaar is vanzelfsprekend.
Voor nadere informatie Frank Peelen, penningmeester@faso.eu