Home Concerten Agenda Historie Foto's (achter inlog) Ledeninformatie (achter inlog)

Privacyverklaring

Privacybeleid van de Hilversumse Orkestvereniging (HOV)

  Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de HOV, ingeschreven onder nummer 40516718 van de Kamer van Koophandel, verwerkt van haar leden, donateurs, (gast) spelers, solisten en andere deelnemers of geïnteresseerden. Zij geven schriftelijk toestemming om hun persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te gebruiken en te bewaren.
1 Verantwoordelijk voor verwerking en bewaren van de persoonsgegevens is de secretaris van de HOV, bereikbaar via hov.orkest@gmail.com
2 Doeleinden: de HOV gebruikt deze gegevens voor het communiceren over zaken als lidmaatschap, activiteiten van het orkest, het sturen van nieuwsbrieven, kaarten en attenties.
3 Het besloten deel van de website
Van de leden van de Vereniging worden de volgende gegevens op het besloten deel van de website getoond: naam, adres, telefoonnummer, Emailadres, muziekinstrument. Dit deel van de website is uitsluitend toegankelijk voor leden van de Vereniging.
4 Het openbare deel van de website
Uitsluitend de namen van bestuursleden worden weergegeven op het openbare deel van de website, tezamen met mailadres van de Vereniging.
Foto’s worden op het openbare deel van de website en op (social) media geplaatst, zonder daarbij persoonsgegevens te vermelden, tenzij daar nadrukkelijk en specifiek toestemming voor is gegeven.
Overige beeld en geluidopnames worden niet op het openbare deel van de website en/of op (social) media weergegeven zonder nadrukkelijke en specifieke toestemming van betrokkenen.
5 In het programmaboekje behorende bij een concert worden namen en instrument van de deelnemers aan dat betreffende concert weergegeven.
6 Bescherming gegevens: Bestuurders en beheerders van de website geven/verkopen geen persoonlijke gegevens aan andere partijen en staan in voor een zorgzame, veilige en vertrouwelijke omgang met deze persoonlijke gegevens. Er is geen inzage van persoonlijke gegevens door derden.
7 Bij vragen of klachten kan men zich wenden tot het bestuur/secretariaat van de HOV.
8 Wijzigingen van het privacy beleid worden via de website bekendgemaakt.
  Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de HOV op 22 september 2021.

Steun ons orkest als donateur!