Personen op afbeelding

  14 feb. 1882
overplaatsing, uit: De locomotief en ook Goese Courant dd 23-03-1882
bron: kranten

Kornelis Elenbaas
   naar Poerworedjo, opzichter 1ste klasse bij de burgerlijke openbare werkenterug naar overzicht