Genealogie -- persoonsoverzicht

voornaam en roepnaam: Kornelis ()
vadersnaam: Willem
achternaam: Elenbaas
geslacht: m
beroep: metselaar, opzichter, landmete

geboren op: 1 juli 1836
geboorteplaats: Bruinisse
overleden op: 25 nov. 1913
overlijdensplaats: Batavia

partners
bekijk gezin met:Henriette Louise Gideonse

ouders
bekijk gezin ouders

feiten
1 juli 1836 geborene (geboorteakte (32) [via Zeeuwen Gezocht]) Bruinisse
mei 1845 minderj. kind (successiememorie (film 106) 559 [akte gezien]; negatieve memorie) Zierikzee
1861 man, * Bruinisse 01-06-1836, metselaar, 02-05-1864 naar Wemeldinge (bewoners (p. 119) [akte gezien]) Nieuwe-Tonge
4 juli 1862 bruidegom, * Bruinisse 01-07-1836, metselaar (huwelijksakte (6) [akte gezien]) Bruinisse
25 mei 1863 vader (geboorteakte (23) [via Genlias]) Nieuwe-Tonge
4 feb. 1864 vader (overlijdensakte (10) [via Genlias]) Nieuwe-Tonge
7 aug. 1864 vader (geboorteakte (28) [via Zeeuwen Gezocht]) Wemeldinge
18 okt. 1866 vader (geboorteakte (61) [via Zeeuwen Gezocht]) Wemeldinge
19 sep. 1867 man, * Bruinisse 01-06-1836, opzichter, komend v Middelburg, 02-11-1869 naar Kralingen (bewoners (2-229) [akte gezien]) Nieuwerkerk a/d Yssel
23 sep. 1867 vader, 31 jr, opzichter, w Nieuwerkerk (geboorteakte (66) [akte gezien]) Nieuwerkerk a/d Yssel
27 aug. 1869 vader, 32 jr, opzichter, w Nieuwerkerk (overlijdensakte (42) [akte gezien]) Nieuwerkerk a/d Yssel
27 aug. 1869 vader (overlijdensadvertentie [uit NRC]) Nieuwerkerk a/d Yssel
9 dec. 1869 vader, 33 jr, opzigter, w Kralingen (geboorteakte (307) [akte gezien]) Kralingen
1 jan. 1872 vader, 35 jr, opzigter, w Kralingen (geboorteakte (4) [akte gezien]) Kralingen
6 juni 1873 betreft zijn stamboek (stamboek ambtenaren NI) Den Haag
5 aug. 1873 vertrekt met hv en kds naar Ned. IndiŽ met Stoomschip Sumatra ex Salsette onder kapt. Raisin (afscheidsadvertentie) Nieuwediep
13 sep. 1873 vertrokken naar Batavia, met vrouw en 4 kds (passagierslijst Sumatra, vertrokken 06-09, uit Java-bode; idem 16-09 uit Java-bode) Nieuwediep
6 okt. 1873 aangekomen, uit Nieuwediep, met vrouw en 4 kds (passagierslijst Sumatra, uit Java-bode) Batavia
10 okt. 1873 vertrokken van Batavia naar Soerabaja (passagierslijst NI stoomschip Min. Fr. v.d. Putte, uit: Java-bode) Batavia
11 okt. 1873 benoemd tot opzichter 3de klasse bij waterstaat en burgerlijke openbare werken (benoeming, uit: De locomotief) Semarang
4 nov. 1873 geplaats als opzichter 3de klasse (plaatsing, uit: De locomotief) Kediri
23 dec. 1874 overgeplaatst naar Ternate, opzichter 3de klasse (overplaatsing bij openbare werken, periode 11-1874, uit: Java-bode) Kediri
23 juni 1875 benoemd tot opzichter 1ste klasse bij waterstaat en burgerlijke openbare werken (benoeming, uit: Java-bode) Batavia
11 aug. 1875 benoemd tot opzichter van de waterstaat enz. 1ste klasse (benoeming)
1876 vermeld (bewoners) Ternate
25 mrt. 1876 naar Bengkalis (Sumatra Westkust), opzichter 1ste klasse (overplaatsing bij burgerlijke openbare werken, uit: Java-bode) Ternate
6 mei 1876 Wordt als opzichter 1ste klasse bij de Waterstaat en openbare werken overgeplaatst van Ternate naar Bengkalis (overplaatsing) Bengkalis
16 aug. 1876 als waarnemer v functie van Gouvernements landmeter in residentie Oostkust van Sumatra, opzichter 1ste klasse (belast met waarneming, uit: Java-bode) Batavia
1877 vermeld (bewoners) Sumatra's Oostkust
30 mei 1877 van verdere waarneming van functie v gouvernements landmeter en rooimeester, wegens vertrek (ontheven van waarneming, uit: Java-bode) Ternate
1878 vermeld (bewoners) Sumatra's Oostkust
1879 vermeld (bewoners) Sumatra's Oostkust
1880 vermeld (bewoners) Sumatra's Oostkust
12 juli 1880 naar Deli (Sum. Oostk.), opzichter 1ste klasse (overplaatsing, uit: De locomotief; ook 26-08 in goese courant) Bengkalis
1881 vermeld (bewoners) Sumatra's Oostkust
25 nov. 1881 de heer Elenbaas uit Atjeh heeft een concessie aangevraagd van een steen en kalkbranderij te Labaroe; krijgt hij niet vanwege heersende onveiligheid [kan ook andere E zijn] (vermelding, uit: de Locomotief) Lambaroe
1882 vermeld (bewoners, Oostkust Sumatra) Deli
14 feb. 1882 naar Poerworedjo, opzichter 1ste klasse bij de burgerlijke openbare werken (overplaatsing, uit: De locomotief en ook Goese Courant dd 23-03-1882) Deli
1883 opzichter 1ste klasse met 2de nota v bekwaamheid, 06-06-1873-20-06-1875; standplaats Bagelen; in bezit landmetersdiploma (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1883 vermeld (bewoners) Keboemen
1884 opzichter 1ste klasse met 2de nota v bekwaamheid, 06-06-1873-20-06-1875; in bezit landmetersdiploma (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1884 vermeld (bewoners) Keboemen
1885 rooimeester (personeel in de binnenlanden, regio Soerabaja) Bodjonegoro
1885 opzichter 1ste klasse met 2de nota v bekwaamheid, 06-06-1873-20-06-1875; standplaats Rembang; in bezit landmetersdiploma (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1885 vermeld (bewoners) Rembang
1886 rooimeester (personeel van het gewestelijk bestuur (Remban - Soerabaja)) Bodjonegoro
1886 opzichter 1ste klasse met 2de nota v bekwaamheid, 06-06-1873-20-06-1875; in bezit landmetersdiploma (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1886 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
20 juli 1886 gewezen opzichter 1ste klasse (toekenning pensioen, uit: Java-bode) Batavia
1887 rooimeester (personeel van het gewestelijk bestuur (Remban - Soerabaja)) Bodjonegoro
1887 opzichter 1ste klasse met 2de nota v bekwaamheid, 06-06-1873-20-06-1875; standplaats Rembang; in bezit landmetersdiploma (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1887 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
1888 rooimeester (personeel van het gewestelijk bestuur (Rembang - Soerabaja)) Bodjonegoro
1888 opzichter 1ste klasse, 20-06-1875, geplaatst Rembang, in bezit landmetersdiploma (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1888 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
4 okt. 1888 meldt overlijden schoonzoon (overlijdensadvertentie, uit: De locomotief) Bodjonegoro
1889 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
1890 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
1 aug. 1890 zijn hv is overledene, ook namens de kds (overlijdensadvertentie, ovl. 29-07, uit: De locomotief) Bodjonegoro
1891 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
1892 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
1893 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
1894 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
1895 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
1895 op foto (foto [datum schatting]) Bodjonegoro
1896 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
1897 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
1897 man, * 1836, verlaten dienst 1897, overlijden 1914, land bij verl.d. I (Indisch pensioen) Den Haag
1898 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
1899 gep. opzichter 1ste kl. BOW (bewoners, 3-16a) Meester Cornelis [Jatinegara]
1899 vermeld (bewoners) Meester Cornelis [Jatinegara]
8 apr. 1899 biedt een Doelemankar met paard en tuig aan, w Rawa Bangke (advertentie [uit: Bataviaasch nieuwsblad]) Meester Cornelis [Jatinegara]
1900 vermeld (bewoners) Batavia
1901 vermeld (bewoners) Ned. IndiŽ
1901 vermeld als gezworen landmeter te Batiavia; als G Elenbaas?; ook als gep. opzichter 1e kl B.O.W (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
22 feb. 1901 wegens vertrek,nette inboedel (vendutie 28-02 te Kramat, nabij de Apotheek [uit: Soerabaijasch handelsblad]) Kramat
3 juni 1901 vader bruidegom, gepens. ambtenaar, w Batavia, 65 jr (huwelijksakte [uittreksel 14-05-1929, akte gezien]) Meester Cornelis [Jatinegara]
1903 gep. opz. 1e kl. B.O.W.; als G. Elenbaas ook vermeld als gezworen landmeter (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1904 gep. opz. 1e kl. Ws.; ook vermeld als geworen landmater, als G. Elenbaas (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1905 gep. opz. 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1906 gep. opz. 1e kl. Ws.; ook onder gezworen landmeters, als G. Elenbaas (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1907 gep. opz. 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1908 gep. opz. 1e kl. Ws [eerst en mutaties tweede adres] (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1909 gep. opz. 1e kl. Ws (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1910 gep. opz. 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1911 gep. opz. 1e kl. Ws (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1912 gep. opz. 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1913 gep. opz. 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
25 nov. 1913 overledene, 76 jr, te Weltevreden, volgens telegrafisch bericht (overlijdensadvertentie [via NGV]) Den Haag
9 mei 1956 vader, ovl. (overlijdensakte (A 1085) [akte gezien]) Den Haag
9 mei 1956 vader, * Bruinisse 01-07-1836 (uittreksel PK) Den Haag
10 mei 1987 grootvader, was landmeter gewest bestuur Oost Sumatra volgens reg alm 1879 p. 226; daarom kleinzoon ned. nat. (uittreksel PK) Naarden

adressen
1899 Bewoner: Rawah Bangke 3-16a Meester Cornelis [Jatinegara]
8 apr. 1899 Bewoner: Rawah Bangke 38 Meester Cornelis [Jatinegara]
1901 Bewoner: Zonder nadere specificatie Batavia
1901 Bewoner: Goeng. Sahari 7-175 Batavia
3 juni 1901 Bewoner: Zonder nadere specificatie Batavia
1903 Bewoner: Goeng. Sahari 7-175 Batavia
1904 Bewoner: Goeng. Sahari 7-175 Batavia
1905 Bewoner: Goeng. Sahari 7-175 Batavia
1906 Bewoner: Goeng. Sahari 7-175 Batavia
1907 Bewoner: Zonder nadere specificatie Meester Cornelis [Jatinegara]
1908 Oude resp. nieuwe bewoner: Tanah Njonja Weltevreden
1908 Oude resp. nieuwe bewoner: Zonder nadere specificatie Salatiga
1909 Bewoner: Zonder nadere specificatie Salatiga
1910 Bewoner: Zonder nadere specificatie Salatiga
1911 Bewoner: Zonder nadere specificatie Salatiga
1912 Bewoner: Zonder nadere specificatie Salatiga
1913 Bewoner: Zonder nadere specificatie Salatiga