HOME

 NIEUWS

 AGENDA

 ADRESGEGEVENS

 WERKGEBIED

 DIENSTVERLENING
Reserveren stukken

 ZOEKEN
Archievenoverzicht
Zoeken in archieven
Zoeken in DTB
Kranten
Beeldbank

 GENEALOGIE

 LOKALE HISTORIE

 VRIEND WORDEN?

 LINKS


Alfabetisch overzicht van de digitaal beschikbare krantencollecties

Inleiding

Het gaat om lokale en regionale weekkranten uit het werkgebied van het RHC Zuidoost Utrecht. Bij de kranten in dit overzicht staat vermeld op welke plaatsen de betreffende krant zich richt. Uiteraard staan ook andere plaatsen, in en buiten de regio, in de kranten genoemd.

In de meeste gevallen is de gedigitaliseerde krant ook in papieren vorm (dus fysiek) aanwezig bij het RHC Zuidoost Utrecht.
In enkele gevallen is dat niet zo:
-De Kaap is fysiek aanwezig in de Oudheidkamer Doorn, waar ook de moederexemplaren en gebruiksexemplaren van de microfiches berusten. Het RHC heeft op de studiezaal wel een duplicaat van de microfiches.
-Van de drie kranten Stichtsch Nieuws en Handelsblad, De Stichtse Courant en De Weekbode zijn bij het RHC geen papieren exemplaren aanwezig, maar wel moederexemplaren van de microfiches en gebruiksexemplaren. De originele, papieren kranten berusten bij de uitgever, De Jong in Driebergen, die deze in 2004 voor verfilming beschikbaar heeft gesteld.
-De papieren versie van de krant Het Nieuws tenslotte verkeerde na de archiefcalamiteit in oktober 2002 in een dusdanig slechte staat dat deze is vernietigd; naast de digitale versie beheert het RHC de microfiches.
Het digitaal beschikbaar stellen van de kranten in 2010 is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Utrecht in het kader van de Utrechtse Schatkamer en door de medewerking van de Oudheidkamer Doorn, het Tabaksmuseum Amerongen en de verschillende krantenuitgevers.

U treft hieronder een kort overzicht van de gedigitaliseerde kranten aan. Voor een uitgebreider overzicht, met vermelding van de hiaten, verwijzen wij u naar onze krantencatalogi. Deze zijn te raadplegen op de studiezaal van het RHC.
Met een * wordt aangegeven dat de collectie niet volledig is. Om welke hiaten het gaat, vindt u in de desbetreffende krantencatalogus.

Overzicht

De Amerongsche Courant (beheersnummer 235)
Periode: 1878 – 1929 (1941)*.
NB nadien alleen nog enkele losse, papieren exemplaren uit de jaren 1936-1941, die niet zijn gedigitaliseerd. De volledige krantenjaargangen uit de periode 1930-1941 bevinden zich in de Oudheidkamer te Doorn, ingebonden achter de Kaap van hetzelfde jaar en zijn niet verfilmd of gedigitaliseerd. Plaatsen: Amerongen, Cothen, Leersum, Doorn, Driebergen, Elst, Langbroek, Maarn, Maarsbergen, Rhenen, Veenendaal, Overberg, Wijk bij Duurstede. Uitgever: (erven) F.F. Kuiper te Amerongen,1878 - 1914; P.H. Karssen v.h. F.F. Kuiper te Amerongen, 1915 – 1921; B. Ruitenbeek te Doorn, 1922 – 1929 (1941).

De Boekenwereld ((beheersnummer 150-3)
Periode: 1908 – 1910 en 1921.
Plaatsen: Driebergen, Rijsenburg en Zeist.
Uitgever: W. Kraal te Driebergen.

Het Driemanschap, (beheersnummer 234)
Periode: 1940 – 1942*.
Plaatsen: Bunnik, Odijk en Werkhoven.
Uitgever: De Zeister Drukkerij te Zeist.

De Kaap (Oudheidkamer Doorn)
Periode: 1905 – 2007*.
Plaatsen: Doorn, Amerongen, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn.
Uitgever: B. Ruitenbeek te Doorn; Koninklijke BDU te Barneveld.

Het Nieuws (beheersnummer 150-1)
Periode: 1903 – 1944*.
Plaatsen: Driebergen, Rijsenburg, Zeist, Houten, Odijk, Bunnik en Werkhoven.
Uitgever: W. Kraal (en zonen) te Driebergen, 1903 - 1941; N.V. Drukkerij, L.E. Bosch & Zoon te Utrecht, 1941 – 1944.

De Pension- en Woningcourant (beheersnummer 150-2)
Periode: 1911 – 1932.
Plaatsen: Driebergen, Rijsenburg en Doorn.
Uitgever: Kraal’s Boek- en kunsthandel te Driebergen.

Stichtsch Nieuws en Handelsblad (beheersnummer 150-4)
Periode: 1936 – 1941.
Plaatsen: Driebergen-Rijsenburg, Doorn en Langbroek.
Uitgever: Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij G. de Jong te Driebergen-Rijsenburg.

De Stichtse Courant (beheersnummer 150-5)
Periode: 1945 – 2001*.
Plaatsen: Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Langbroek, Cothen, Maarn, Maarsbergen, Austerlitz, Werkhoven, Odijk en Bunnik.
Uitgever: Bureau en drukkerij G. de Jong te Driebergen-Rijsenburg; later De Jong Driebergen B.V.

Het Trefpunt, (beheersnummer 233)
Periode: 1965 – 1985*.
Plaatsen: Bunnik, Odijk, Werkhoven, Houten, ‘t Goy, Schalkwijk, Tull en 't Waal, Cothen, Langbroek, Wijk bij Duurstede, Rijswijk en Ravenswaaij.
Uitgever: G.M. Staal te Odijk.

Weekbode
Periode: 1896 – 1897.
Plaatsen: Zeist en Driebergen.
Uitgever: C. Avis jzn. te Zeist.

Wijks Nieuws/Bunniks Nieuws (beheersnummer 232)
Periode: 2000 – 2008.
Plaatsen: Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek, Houten, ‘t Goy, Schalkwijk, Tull en ‘t Waal, Bunnik, Odijk en Werkhoven.
Uitgever: ‘t Groentje, J.M. Pater en J. Pater-Blind te Bunnik.

Wijks(ch)e Courant, (beheersnummer 231)
Periode: 1874 (1870) – 2008*.
Plaatsen: Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek, Rijswijk en Ravenswaaij.
Uitgever: (Wed.) M.S. van Tussenbroek te Wijk bij Duurstede, 1874-1879; (Wed.) A.F.G. van Dam te Wijk bij Duurstede, 1879-1885; C. Vonk te Wijk bij Duurstede, 1885-1971; de Gecombineerde Pers in de Bilt, 1972-1975; Wegeners Couranten Concern N.V. te Apeldoorn, 1975 - 1986; B.V. Utrechts Nieuwsblad v/h Johan de Liefde, in Utrecht/Hou¬ten, 1986 - 1993; Wegener Uitgeverij Midden Nederland B.V. te Houten, 1994 - heden.

Terug