Personen op afbeelding

  4 apr. 1991
foto van afscheid bij de Schutse
bron: Eendrachtbode

Anna Catharina Elenbaas
   neemt afscheid als secretaresse, na bijna 23 jaarterug naar overzicht