Personen op afbeelding

  1870
vermelding
bron: alg_pol_blad

Adriaan Elenbaas
   vermeld, carrousselhouder; twee van zijn knechten worden gezocht als getuigenterug naar overzicht