Genealogie -- persoonsoverzicht

voornaam en roepnaam: Willem ()
vadersnaam: Pieter
achternaam: Elenbaas
geslacht: m
beroep: hoofdir, buitengew hoogleraar

geboren op: 22 juli 1860
geboorteplaats: Zierikzee
overleden op: 9 sep. 1926
overlijdensplaats: Den Haag

partners
bekijk gezin met:Johanna Antoinetta Coert

ouders
bekijk gezin ouders

feiten
26 mei 1844 overgeplaatst naar Soerabaja, aspirant-ingenieur (overplaatsing, uit: De locomotief) Modjokerto
22 juli 1860 geborene (geboorteakte (150) [via Zeeuwen Gezocht]) Zierikzee
1 feb. 1862 zoon, * Zierikzee 22-07-1860, 18-01-1875 naar Bruinisse; ovl. Den Haag 09-09-1926 (bewoners C 625, in het nieuwe huis op het Bolwerk C 600a (p. 11) [akte gezien, door Ted]) Zierikzee
19 juli 1880 betreft wsl. hem (geslaagden overgangs-examen B aan de Polytechnische school, uit: de Java-bode) Delft
4 aug. 1882 betreft wsl. hem (geslaagden eindexamen C aan de Polytechnische school, uit: Soerabaijasch handelsblad) Delft
27 sep. 1883 betreft zijn stamboek (stamboek ambtenaren NI) Den Haag
5 nov. 1883 betreft wsl. hem, civiel ingenieur (ter beschikking stelling aan Gouverneur-Generaal, uit: Soerabaijasch handelsblad) Soerabaja
29 dec. 1883 op voorlopige lijst, vertrokken 28-11-1883, maar pas in Marseille opgestapt (passagierslijst Prinses Wilhelmina, uit Java-bode) Amsterdam
10 jan. 1884 aangenomen, vanuit Nederland (passagierslijst Prinses Wilhelmina, uit Sumatra-courant) Padang
18 jan. 1884 als adspirant ingenieur (tijdelijke aanstelling, uit: Java-bode) Padang
22 jan. 1884 tot adspirant ingenieur (plaatsing, uit: Soerabaijasch handelsblad) Soerabaja
25 jan. 1884 vertrokken naar Soerabaja (passagierslijst NI stoomschip Gouv. Gen. Loudon, uit: De locomotief) Batavia
27 mrt. 1884 overgeplaatst naar Modjokorto, aspirant-ingenieur (overplaatsing, uit: De locomotief) Soerabaja
7 okt. 1884 is in commissie naar Koto Radja gezonden, aspirant-ingenieur (vermelding, uit: Java-bode) Soerabaja
15 okt. 1884 aangekomen uit Soerabaja, Samarang, Pecalongan, Tegal en Cheribon (passagierslijst NI stoomschip Koning Willem III, uit: Java-bode) Batavia
16 okt. 1884 vertrokken naar Muntok, Riouw, Singapore, Deli en Atjeh (passagierslijst NI stoomschip Japara, uit: Java-bode) Batavia
1885 adspirant-ingenieur, 16-07-1884; standplaats Atjeh (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1885 vermeld (bewoners, Groot Atjeh) Kota Radja
1886 adspirant-ingenieur, 16-07-1884; standplaats Atjeh (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1886 vermeld (bewoners) Kota Radja
25 okt. 1886 van Atjeh, Padang, Bencoelen en Telok Betong [zijn taak in Kota Radja gestopt, bericht enkele dagen eerder] (passagierslijst NI stoomschip Sindoro, uit: Java-bode) Batavia
1887 adspirant-ingenieur, 16-07-1884; techn.afd. vh departement, algemene dienst (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1887 vermeld (bewoners) Kota Radja
1888 adspirant-ingenieur, 16-07-1884 (ŗ la suite); Ter beschikking van den Resident van Soerabaja, ten beboete van de w erken voor het overbrengen der fabriek voor de Marine en bet Stoomvtezen te Soerabaja naar het Marine-ťtablissement aldaar. (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1888 vermeld (bewoners) Soerabaja
1889 vermeld (bewoners) Soerabaja
29 juni 1889 benoemd tot ingenieur 3de klasse (benoeming, uit: Sumatra-courant) Padang
1890 vermeld (bewoners) Soerabaja
17 mrt. 1890 benoemd tot ingenieur 2de klasse (benoeming, uit: Java-bode) Batavia
1892 vermeld (bewoners) Bandoeng
1893 vermeld (bewoners) Bandoeng
1894 vermeld (bewoners) Bandoeng
1899 ingenieur 2de kl. BOW Preanger (bewoners) Bandoeng
1899 vermeld (bewoners) Soekaboemi
1900 vermeld (bewoners) Soekaboemi
5 nov. 1900 toekomende bruidegom, ing. B.O.W., w Bodjonegoro (verlovingsadvertentie, dd -10-1900, tr. Banjoewangi 03-01-1901, uit: De locomotief) Bodjonegoro
1901 vermeld (bewoners) Ned. IndiŽ
1901 ingenieur 1e kl. B.O.W. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
3 jan. 1901 bruidegom (huwelijksvermelding) Banjoewangi
31 jan. 1901 vader (geboorteadvertentie, dochter, * 26-10, uit: Bataviaasch nieuwsblad) Soerabaja
1902 vermeld (bewoners) Ned. IndiŽ
1903 ingenieur 1e kl. B.O.W. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
15 juli 1903 vader (geboorteadvertentie, zoon, * 14-07, uit: Soerabaijasch handelsblad) Soerabaja
1904 ingenieur 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1905 ingenieur 1e kl. Ws (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
27 jan. 1905 zoon, w Lamongan (overlijdensadvertentie, ovl. 18-01, uit: Soerabaijasch handelsblad) Lamongan
1906 ingenieur 1e kl. Ws (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
24 apr. 1906 van overtollige goederen de Solovalleiwerken; inlichtingen bij beheerder of bij hem, ingenieur 1ste klasse te Lamongan (vendutie 28-04 te Babat [uit: Soerabaijasch handelsblad]) Babat
20 okt. 1906 vader (geboorteadvertentie, * 18-10, uit: Soerabaijasch handelsblad) Soerabaja
1907 ingenieur 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1908 hoofdingenieuw 2e kl. Ws. [eerst en mutaties tweede adres] (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1909 hoofdongenieur 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1910 hoofdingenieur 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1911 hoofdingenieur 1e kl, Ws. - verlof (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
2 mei 1911 wegens vertrek,nette inboedel; hoofdingenieur, Kramat nr. 51 (vendutie 03-05 te Kramat, nr. 51 [uit: Het nieuws vd dag v NO]) Kramat
6 juni 1911 met echtgenote en 3 kinderen vertrokken te Batavia op 11-05 en aangekomen op 02-06 te Marseille (passagierslijst Tabanan, uit Nieuws van den dag) Amsterdam
6 juli 1911 man, * Zierikzee 22-07-1860 gep. hoofd ingenieur Waterstaat IndiŽ; 28-09-1915 van Semarang; 09-07-1923 naar Cheribon; 28-01-1924 weer vandaar; 15-01-1925 naar daar en 21-07-1926 weer terug; ovl. 09-09-1926 (bewoners Gr Hertoginnelaan 155, 04-05-1916 B Ballotstraat 1; 02-05-1938 Beeklaan 502 [kaart gezien]) Den Haag
1912 hoofdingenieuw 1e kl. Ws. - verlof (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1913 hoofdingenieuw 1e kl. Ws. - verlof (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1914 hoofdingenieuw 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1915 hoofdingenieuw 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1916 gep. hoofdingenieuw 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1917 gep. hoofdingenieuw 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1918 vermeld, * Zierikzee 22-07-1860, w B Ballotstraat 1; K S G (vermelding) Den Haag
1918 gep. hoofdingenieuw 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1919 gep. hoofdingenieuw 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1920 gep. hoofdingenieuw 1e kl. Ws. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1922 gep. hoofdingenieuw 1e kl. Ws (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
9 sep. 1926 op foto (foto, bij in memoriam in krant) Den Haag
9 sep. 1926 overledene, 66 jr, oud hoofd-ingenieur 1e klasse BOW Ned. IndiŽ, Ridder orde Ned. Leeuw en Officier orde Oranje-Nassau (overlijdensadvertentie [via NGV]) Den Haag
9 sep. 1926 betreft zijn wed.; geb. Zierikzee 22-07-1860, pensioenering 04-08-1915, laatste betrekking hoofdingenieuw bij de BOW, tr. Banjoewangi 03-01-1901, overl. Den Haag 09-09-1926, bedrag pensioen fl 224 (Indisch weduwen en wezenpensioen) Den Haag
2 nov. 1976 vader (uittreksel PK) Bussum
2 mei 1981 vader, * Zierikzee 22-07-1860 (uittreksel PK) Den Haag

adressen
1901 Bewoner: Zonder nadere specificatie Bodjonegoro
1901 Bewoner: Zonder nadere specificatie Bodjonegoro
1902 Bewoner: Zonder nadere specificatie Bodjonegoro
1903 Bewoner: Zonder nadere specificatie Lamongan
1904 Bewoner: Zonder nadere specificatie Lamongan
1905 Bewoner: Zonder nadere specificatie Lamongan
1906 Bewoner: Zonder nadere specificatie Lamongan
24 apr. 1906 Bewoner: Zonder nadere specificatie Lamongan
1907 Bewoner: Zonder nadere specificatie Lamongan
1908 Oude resp. nieuwe bewoner: Zonder nadere specificatie Probolinggo
1908 Oude resp. nieuwe bewoner: Zonder nadere specificatie Weltevreden
1909 Bewoner: Kramat 51 Weltevreden
1910 Bewoner: Kramat 51 Weltevreden
1914 Bewoner: Zonder nadere specificatie Semarang
1915 Bewoner: Zonder nadere specificatie Semarang
1916 Bewoner: Zonder nadere specificatie Semarang
1917 Bewoner: Zonder nadere specificatie Semarang
1918 Bewoner: B. Ballotstraat 1 Den Haag
1918 Bewoner: Zonder nadere specificatie Semarang
1919 Bewoner: Zonder nadere specificatie Semarang
1920 Bewoner: Zonder nadere specificatie Semarang
1922 Bewoner: Zonder nadere specificatie Semarang
9 sep. 1926 Overleden bewoner: B. Ballotstraat 1 Den Haag