Genealogie -- persoonsoverzicht

voornaam en roepnaam: Pieter ()
vadersnaam: Willem
achternaam: Elenbaas
geslacht: m
beroep: metselaar, opzichter 1e klas

geboren op: 27 mrt. 1825
geboorteplaats: Bruinisse
overleden op: 18 jan. 1905
overlijdensplaats: Padang

partners
bekijk gezin met:Maria van Schaverbeke

ouders
bekijk gezin ouders

feiten
27 mrt. 1825 geborene (geboorteakte (12) [via Zeeuwen Gezocht]) Bruinisse
mei 1845 minderj. kind (successiememorie (film 106) 559 [akte gezien]; negatieve memorie) Zierikzee
9 aug. 1854 bruidegom, 29 jr, * Bruinisse 21-03-1825, metselaar, w Bruinisse (huwelijksakte (36) [akte gezien]) Zierikzee
24 aug. 1855 vader (geboorteakte (53) [via Zeeuwen Gezocht]) Colijnsplaat
9 jan. 1857 vader (geboorteakte (4) [via Zeeuwen Gezocht]) Colijnsplaat
24 feb. 1857 vader, 31 jr, metselaar (overlijdensakte (7) [via Zeeuwen Gezocht]) Colijnsplaat
9 jan. 1858 vader, 31 jr, metselaar (overlijdensakte) Colijnsplaat
22 juli 1860 vader (geboorteakte (150) [via Zeeuwen Gezocht]) Zierikzee
1 feb. 1862 man, * Bruinisse 27-03-1825, vertrekt 28-02-1875 [in jan. reeds naar Ned. IndiŽ vertrokken] (bewoners C 625, in het nieuwe huis op het Bolwerk C 600a (p. 11) [akte gezien, door Ted]) Zierikzee
22 juli 1862 vader (geboorteakte (156) [via Zeeuwen Gezocht]) Zierikzee
22 jan. 1864 vader, metselaar (overlijdensakte (10) [via Zeeuwen Gezocht]) Zierikzee
9 nov. 1864 vader (geboorteakte (271) [via Zeeuwen Gezocht]) Zierikzee
17 feb. 1867 vader (geboorteakte (36) [via Zeeuwen Gezocht]) Zierikzee
3 nov. 1874 betreft zijn stamboek (stamboek ambtenaren NI) Den Haag
15 jan. 1875 als opzichter 3e klasse vd waterstaat en burgerlijke openbare werken (ter beschikking stelling aan Gouverneur-Generaal, uit: De locomotief en Java-bode) Batavia
23 feb. 1875 aangekomen uit Nederland, samen met familie (passagierslijst Koning der Nederlanden, uit: Java-bode) Batavia
3 mrt. 1875 benoemd tot opzichter 3de klasse (benoeming, uit: De locomotief) Batavia
10 mrt. 1875 vertrokken naar Semarang, Soerabaja; samen met familie (passagierslijst NI stoomschip Baron Bentinck, uit: Java-bode) Batavia
29 apr. 1875 naar Cheribon, opzichter 3de klasse (overplaatsing bij burgerlijke openbare werken, periode 03-1875, uit: Java-bode) Batavia
1876 vermeld (bewoners) Koeningan
19 feb. 1876 betreft benoeming tot opzichter 1ste klasse bij Waterstaat in Ned. IndiŽ (benoeming, uit: Zeeuwse Courant)
9 juli 1878 betreft zijn detachering; hij wordt teruggevoerd bij zijn corps en te Rembang werkzaam gesteld, opzichter 1ste klasse (ingetrokken detachering bij de. v Marine, uit: De locomotief) Semarang
20 nov. 1878 overgeplaatst naar Bodjonegoro, opzichter (overplaatsing, uit: De locomotief) Rembang
1880 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
6 juli 1881 aangekomen vanuit Soerabaja, met familie [kan ook andere Elenbaas zijn] (passagierslijst NI stoomschip Generaal Pel, uit De locomotief) Semarang
1882 vermeld (bewoners) Bodjonegoro
1883 vermeld als lid (kommissie voor het beheer der begraafplaatsen voor lijken van europeanen en met deze gelijkgestelden) Bodjonegoro
1883 opzichter 1ste klasse met 2de nota v bekwaamheid, 03-12-1873-06-01-1876, standplaats Rembang (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1883 vermeld (bewoners, Bodjonegoro) Rembang
24 mei 1883 naar Sitoebondo (res. Bezoeki), opzichter 1ste klasse; van Bodjonegoro (res. Rembang) (overplaatsing, uit: Sumatra-courant) Bodjonegoro
1884 opzichter 1ste klasse met 2de nota v bekwaamheid, 03-12-1873-06-01-1876; te Besoeki (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1884 vermeld (bewoners) Besoeki
6 aug. 1884 naar Banjoewangi (residentie Bezoeki), opzichter 1ste klasse (overplaatsing, uit: Java-bode) Sitoebondo
1885 landmeter en rooimeester; brandspuitmeester (personeel in de binnenlanden, regio Soerabaja) Banjoewangi
1885 opzichter 1ste klasse met 2de nota v bekwaamheid, 03-12-1873-06-01-1876; te Besoeki (vermelding in ranglijst der ingenieurs, architekten en opzigters)
1885 vermeld (bewoners) Banjoewangi
31 jan. 1885 keerde terug van Gleh Kambing te Kota Radja, samen met vrouw, een achtenswaardig echtpaar van ongeveer zestigjarigen leeftijd (vermelding, uit: de Locomotief; 07-02 Sumatra-courant [kopiŽren!]) Kota Radja
27 feb. 1885 verkrijgt ontslag, opzichter 1ste klasse bij Waterstaat en BOW (eervol ontslag, uit: Java-bode) Batavia
1886 landmeter en rooimeester; brandspuitmeester (personeel van het gewestelijk bestuur (Besoeki - Banjoemas)) Banjoewangi
1886 vermeld als commissaris (lijst bestuursleden "Hollandia") Banjoewangi
1886 vermeld (bewoners) Banjoewangi
4 nov. 1886 vader bruid (huwelijksakte (468) [via Genlias]) Utrecht
1887 landmeter en rooimeester; brandspuitmeester (personeel van het gewestelijk bestuur (Besoeki - Banjoemas)) Banjoewangi
1887 directeur (lijst bestuursleden "Hollandia") Banjoewangi
1887 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1888 landmeter en rooimeester; brandspuitmeester (personeel van het gewestelijk bestuur (Besoeki - Banjoemas)) Banjoewangi
1888 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1889 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1890 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1891 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1892 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1893 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1894 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1895 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1896 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1897 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1898 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1899 gep. opzichter 1ste kl. BOW (bewoners) Banjoewangi
1900 vermeld (bewoners) Banjoewangi
1901 vermeld (bewoners) Ned. IndiŽ
1901 vermeld onder hotels en logementen (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1901 gep. opzichter 1e B.O.W. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1902 vermeld (bewoners) Ned. IndiŽ
1903 gep. opz. 1e kl. B.O.W.; ook vermeld onder hotels en logementen (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1904 gep. Opz. 1e kl. Ws.; p.a. D. Kuijpers (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
1905 Gep. Opz. 1e kl. Ws., w Padang, p.a. D. Kuijpers. (bewoners volgens Nieuw adresboek) Ned. IndiŽ
18 jan. 1905 overledene, man (overlijdensvermelding) Padang
19 jan. 1905 overledene, ovl. Emmahaven (Padang) (successiememorie (film 172) 4/2596 [via Zeeuwen Gezocht]) Zierikzee
27 jan. 1905 overledene, ovl. Emmahaven (overlijdensadvertentie, ovl. 18-01, uit: Soerabaijasch handelsblad) Lamongan
15 jan. 1930 vader, ovl. (overlijdensakte (14) [via RoosjeRoos]) Soerabaja
11 apr. 1937 vader, ovl. (overlijdensakte (758) [akte gezien]) Den Haag
16 juni 1947 vader, ovl. (overlijdensakte (A 1351) [akte gezien]) Den Haag
16 juni 1947 vader (uittreksel PK) Den Haag

adressen
1901 Bewoner: Zonder nadere specificatie Banjoewangi
1901 Bewoner: Zonder nadere specificatie Banjoewangi
1901 Bewoner: Zonder nadere specificatie Banjoewangi
1902 Bewoner: Zonder nadere specificatie Banjoewangi
1903 Bewoner: Zonder nadere specificatie Banjoewangi
1904 Bewoner: Zonder nadere specificatie Padang
1905 Bewoner: Zonder nadere specificatie Padang