Welkom

Op deze site is allerlei informatie te vinden over het wel en wee van iedereen die de naam Elenbaas heeft. De meeste informatie is nu nog verzameld door mij. Het is de bedoeling dat het echt een site van, voor en door familieleden wordt. Daarom is het mogelijk om zelf teksten en foto's up te loaden en te tonen in een digitaal familiealbum.
Dit is de ideale plaats om melding te maken van bijzonderheden van familieleden, maar natuurlijk ook om er door heen te bladeren en de informatie te bekijken.
Velen zijn geïnteresseerd in hun afstamming en plaats in de familiestamboom. Bij de afdeling genealogie is er een toegang naar een deel van het genealogiebestand waarin alle 3022 mij bekende Elenbazen aanwezig zijn. Hier kun je jezelf of een andere Elenbaas (of aangetrouwde) zoeken, en zien wat er tot nu toe bekend is van de familie. Via doorlinken naar relaties, ouders of kinderen kun je als het ware door de stamboom heenlopen. Vanwege privacy zijn de persoonlijke gegevens van de nu nog levende Elenbazen niet openbaar, tenzij ze zelf toestemming hebben gegeven. Daarom zul je bij jezelf geen extra informatie vinden maar bij voorouders uit bijv. de 19de eeuw wel, met als bekend ook opgave van de adressen waar ze gewoond hebben. Toestemming geven kan via de mail, op de contactpagina.
Er wordt gewerkt aan een inlogprocedure waardoor alleen familieleden toegang hebben tot het gehele bestand. Want juist de huidige familieleden zijn voor ons nu het belangrijkst. En het zijn er veel! Mij zijn er nu 1349 bekend.
Een grafisch overzicht van de aantallen Elenbazen in de loop van de laatste 5 eeuwen is hier te zien.
Om de site zo snel mogelijk uit te breiden en te verbeteren vraag ik iedereen zoveel mogelijk informatie te geven. Dit kan via het mailadres op de contactpagina; daar kun je ook te weten komen wat we precies van jullie willen weten.
Ook voor vragen en opmerkingen bij het gebruik van de site vraag ik jullie mij te mailen zodat de site steeds beter is te gebruiken.

Veel leesplezier!
Els Elenbaas


contact: Els Elenbaas
beheerder archief
Familie Elenbaas
E: els@ewab-applications.nl
A: Soestdijkerstraatweg 39
1213 VR Hilversum (NL)

Laatste nieuws